Iedereen doet mee

Afbeelding bij bijdrage voor de website Iedereen doet meevrijdag 18 mei 2018

Als fractie en bestuur van de ChristenUnie zijn we bijzonder verheugd dat na een zorgvuldige onderhandelingsfase, overeenstemming is bereikt tussen ChristenUnie, VVD, SGP en Pro Veenendaal, de vier beoogde coalitiepartijen. Dit alles is mede tot stand gekomen door de bekwame leiding van formateur Wouter de Jong en goede ambtelijke ondersteuning.

Op woensdag 16 mei hebben de vier beoogde wethouders: Engbert Stroobosscher (ChristenUnie) Dylan Lochtenberg (VVD), Marco Verloop (SGP) en Martijn Beek (Pro Veenendaal) tijdens een Persgesprek toelichting gegeven op het concept raadsprogramma Veenendaal 2018-2011 ‘Iedereen doet mee’. Het is de ambitie om Veenendaal verder te ontwikkelen tot een duurzame, groene, ondernemende, sociale en bereikbare gemeente.

Veel van onze speerpunten zien wij concreet terug in het concept Raadsprogramma, die Engbert Stroobosscher en Tineke Bette als onderhandelaars tijdens het formatieproces hebben ingebracht:

Een toekomstbestendig Veenendaal voor ons en onze kinderen.

 • Hoogspanningslijn ondergronds aanbrengen
 • Parkeerdossier in relatie tot Winkelstad oplossen
 • Onderzoek 2e ontsluiting Veenendaal Oost op de Rondweg Oost
 • Opwaardering Stadspark met surfvijver ten behoeve van (sportieve) recreatie
 • Woningen verduurzamen
 • Keuze groei- of beheergemeente in relatie tot de Omgevingsvisie en Strategische Visie 2040

Een samenleving waarin iedereen meetelt

 • Wijkposten, waar de wijkbewoner terecht kan voor maatschappelijke vraagstukken
 • Toegankelijke schulddienstverlening met o.a. de Vroeg eropaf methode
 • Ruimhartig armoedebeleid
 • Sport in relatie tot gezondheid
 • Het huidige aantal koopzondagen en de 6 grote zondagse evenementen

Vrijheid en veiligheid voor iedereen

 • Meer geld onderhoud openbare ruimte
 • Uitbreiding van veilige fietskruisingen door middel van ledverlichting
 • Bestrijden criminaliteit en bevorderen veiligheid in de wijken

 

Woensdag 23 mei om 20.00 uur wordt in het Gemeentehuis een stadsgesprek georganiseerd. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen dan hun mening geven over het concept Raadsprogramma.

Van harte welkom!

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Iedereen doet mee'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.