Ik geloof in Veenendaal

Wervingscampagne fractie- en raadsleden GR2022

CU-ik-geloof-in-veenendaal-reva.png

Onze opdracht voor 2022

Veenendaal is een prachtige stad met prachtige mensen, grote ambities en mooie idealen. Maar ook een stad waar nood is en behoefte om gehoord en gezien te worden. En juist daar zetten wij ons voor in. Wij geloven in een diverse samenleving waarin plaats is voor iedereen. Wij geloven in Veenendaal. Alles is mogelijk als we samenwerken met hart, hoofd én handen.

Geloof jij ook in Veenendaal?
In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie wil geloof een stem geven en zich inzetten voor een nog diverser, duurzamer en mooier Veenendaal. En wel zo concreet mogelijk. Met zoveel mogelijk impact. Juist daarom zoeken we gedreven christenen, die net als wij geloven in Veenendaal en zich willen inzetten voor de stad via de lokale politiek.

Diversiteit in vernieuwing
Wij geloven dat een sterk team wordt gebouwd door verschillende inzichten, ervaringen, leeftijden, culturen, talenten en geslacht. Een team van betrokken christenen die met elkaar een brede interesse delen. Van vluchtelingenproblematiek tot (circulaire) economie. Van jeugd en gezin tot een beter klimaat. En van onderwijs tot huisvesting. Vanuit de actieve betrokkenheid bij verschillende kerkelijke gemeentes, houden we ook de verbinding met de Veenendaalse samenleving en blijven we vooral nieuwsgierig naar wat de ander te zeggen heeft.

Wat je kunt verwachten
De profielschetsen voor raadsleden en fractieleden (inclusief de lijsttrekker) geven duidelijk aan wat je kunt verwachten en wat er van jou wordt verwacht. En je weet: geloven in Veenendaal doe je niet alleen!


Willem-van-Braak-CU-fractie-raadslid.jpg"Het raadswerk is voor mij het contact met bedrijven, instellingen en individuele burgers om hen serieus te nemen in hun belangen. Het is voor mij meewerken aan een beter Veenendaal. Ik mag een unie van christenen vertegenwoordigen die mij ontzettend lief is! (Willem van Braak)Sanny-Brunekreeft-CU-fractie-raadslid.jpg"Wat ik heb geleerd dat is dat iets ogenschijnlijk kleins, grote impact kan hebben, op het geluk van mensen, op de leefbaarheid in Veenendaal. Dat geeft verantwoordelijkheid om de verschillende belangen goed in het oog te houden en af te wegen.” (Sanny Brunekreeft)


Jeroen-van-Esseveld-CU-fractie-raadslid.jpg“Ik ben deze raadsperiode begonnen met de Bijbelse opdracht: zoek vrede voor de stad. (Jer. 29: 7). Ik vind het bijzonder mooi om daar praktisch handen en voeten aan te geven. Om zo mee te werken aan het nog mooier maken van Veenendaal”. (Jeroen van Esseveld)

Nog meer inspiratie
Een goed leven is een leven in verbondenheid. Dat is het grondmotief van de ChristenUnie. Dien de samenleving, deel de vrijheid, bescherm het leven. Met dit appèl bedrijven wij politiek. Wil je daar meer over lezen? Download de beginselverklaring. Wat dat in de praktijk betekent en welke keuzes de ChristenUnie hierin maakt, kun je lezen in het manifest “Kiezen voor wat écht telt” lezen.

Geloof jij in Veenendaal?
Wil je jouw geloof een stem geven in Veenendaal? Meld je dan aan voor onze kandidatenlijst. Je kunt zelf solliciteren, maar ook iemand anders met zijn/haar toestemming voordragen als kandidaat. Kandidaten moeten lid zijn van de ChristenUnie of bereid zijn om lid te worden.

Reageer!
Solliciteren kan tot uiterlijk 16 april 2021. Dat doe je op de volgende manier:

1. Je schrijft een kernachtige motivatie waarin je ook aangeeft welke talenten jij wilt inzetten voor het werk als raadslid, fractieleider of lijsttrekker. Geef vooral aan welke van deze drie rollen het beste bij jou past.
2. Je geeft een overzicht van jouw kennis, ervaring en activiteiten in een duidelijk CV, aangevuld met een LinkedIn profiel en eventuele links naar jouw sociale mediakanalen.

Stuur dit naar: ikgeloofinveenendaal@veenendaal.christenunie.nl

En daarna?
Je krijgt een bevestiging dat we jouw sollicitatie hebben ontvangen. De selectiecommissie maakt vervolgens een eerste selectie op basis van alle reacties. In week 15 worden de uitnodigingen verstuurd voor de kennismakingsgesprekken die vanaf 21 april gaan plaatsvinden.

De kandidaten die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek, ontvangen een uitnodiging voor een online test die hun DISC en drijfveren in kaart brengt. Dit wordt gebruikt om te kunnen beoordelen of we een optimale verdeling van de communicatiestijlen en drijfveren in het team kunnen realiseren. Ook helpt dit om nieuwe raadsleden en fractieleden te coachen in hun ontwikkeling.

Na een eerste gespreksronde volgt er mogelijk nog een tweede gespreksronde. Uiterlijk 1 juli brengt de selectiecommissie advies uit aan het bestuur van ChristenUnie Veenendaal en doet zij een voorstel voor de kandidatenlijst. Alle kandidaten ontvangen een persoonlijke terugkoppeling.

Vragen over de procedure: voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie Hanneke van Bellen via ikgeloofinveenendaal@veenendaal.christenunie.nl 

Overige vragen: Bij overige vragen kun je contact opnemen met de voorzitter van het bestuur Gijsbert Juffer via bestuur@veenendaal.christenunie.nl

De selectiecommissie bestaat uit de volgende personen:

Hanneke van Bellen.jpgHanneke van Bellen, voorzitter 

                                                                                                                                                                

Jan Wessels              Jan Wessels.JPG                                    Arjan Rustenhoven.jpgArjan Rustenhoven