ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Verkiezingen'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Start verkiezingscampagne gemeenteraadsverkiezingen Veenendaal

ChristenUnie Veenendaal Campagnestart en film 10 februari 2018 - 51maandag 12 februari 2018 Zaterdag 10 februari is voor de ChristenUnie landelijk -en dus ook in Veenendaal- de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 officieel begonnen. Als ChristenUnie Veenendaal staan we altijd midden in de Veenendaalse samenleving, alleen in de periode voor de verkiezingen zijn we nog meer zichtbaar. De komende vier jaar willen we werken aan een toekomstbestendig Veenendaal voor ons en onze kinderen, een samenleving waarin iedereen meetelt en vrijheid en veiligheid voor iedereen. Lees verder >
Labels
Campagne
Gemeenteraad
Verkiezingen

ChristenUnie wil onderzoek naar tweede aansluiting op Rondweg-Oost

Schermafdruk 2017-12-27 10.48.02maandag 15 januari 2018 Eind december 2017 stemde de gemeenteraad over door de provincie aangedragen varianten voor aanpassing van de Rondweg-Oost (N233). Alleen als de leefbaarheid voor omwonenden wordt gegarandeerd, mag de Rondweg-Oost naar de mening van de raad worden verbreed naar 2x2 rijstroken. Daarvoor is een forse extra investering nodig. In maart 2018 moet duidelijk worden of Provinciale Staten van Utrecht hieraan haar medewerking zal geven. Lees verder >
Labels
Verkeer & Vervoer
Verkiezingen

Stroobosscher lijsttrekker CU

Engbert-Veenendaaldinsdag 09 januari 2018 Uit de Rijnpost van 10 januari 2018:
In 2002 werd hij lid van de Christen Unie (CU). In 2010 raadslid, in 2014 fractievoorzitter en vervolgens in 2016 wethouder in de gemeente Veenendaal. “Ik heb gekozen voor de ChristenUnie omdat dit een partij is waar je vanuit je Christen-zijn je geloof onderling kunt delen en politiek kunt bedrijven”, stelt Engbert Stroobosscher (49). “Ik ben lijsttrekker geworden, omdat ik me gesteund weet door geweldige mensen die zich, net als ik, willen inzetten om het goede te doen voor alle inwoners van Veenendaal”. Lees verder >
Labels
Verkiezingen

Er is gekozen

Afbeelding  Trotter verkiezingsbordendonderdag 19 oktober 2017 Tijdens de behandeling van de Kadernota op 3 juli hebben we als ChristenUnie een motie ingediend waarin we het college hebben gevraagd om in de maand oktober met een voorstel te komen t.b.v. professionele verkiezingsborden. Onlangs hebben we als raad een memo gekregen waarin het college ons heeft geïnformeerd over hun besluit. En er is gekozen! Lees verder >
Labels
Verkiezingen

Het plakken is verleden tijd

Afbeelding bij bijdrage voor de website Posters plakken verleden tijddonderdag 06 juli 2017 Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn de verkiezingsborden, met daarop geplakt de verkiezingsposters, uit het straatbeeld verdwenen. Wat ons betreft is het plakken van posters voor iedereen het allerlaatst geweest ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.
Geen gezeul meer met ladders en plak-emmers om de partijposters op 21 verkiezingsborden die verspreid over Veenendaal staan, te plakken. Geen ordinaire vertoning meer op de borden vanwege posters die over elkaar heen zijn geplakt. Lees verder >
Labels
Gemeenteraad
Verkiezingen

ChristenUnie Veenendaal kiest Engbert Stroobosscher als lijsttrekker

Engbert Stroobosscher 5 mei 201733maandag 08 mei 2017 VEENENDAAL – Engbert Stroobosscher is door de leden van de ChristenUnie in Veenendaal tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 mei gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Lees verder >
Labels
Campagne
Gemeenteraad
Verkiezingen

Smaakmakers

Afbeelding bij bijdrage over Aftrap werkconferentie ChristenUnie GR2018maandag 03 april 2017 Zaterdag 1 april was in Amersfoort de aftrap van de Gemeenteraadsvergadering in 2018. Tijdens deze werkconferentie van de ChristenUnie waren er pakkende toespraken van Roel Kuiper en Eppo Bruins en zijn we door middel van inhoudelijke deelsessies inspirerend toegerust. Met een afvaardiging van zeven personen Joas Duister, Engbert Stroobosscher, Hans Riepma, Tineke Bette, Marco van Blijderveen, Roelof Mulder en Gerard Prins waren we vanuit Veenendaal goed vertegenwoordigd. Lees verder >
Labels
Verkiezingen