ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Gemeenteraad'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Cultuur met oog voor verleden en de toekomst

afbeelding Cultuurplein Veenendaaldinsdag 23 mei 2017 Maandag 22 mei werd de nieuwe Cultuurvisie besproken in de raad.
In deze Cultuurvisie 2018-2021 staan zaken waar we als ChristenUnie tevreden over zijn. Zoals een cultuurmakelaar en een meerjarenbeleid. Daarnaast komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om een gelijk speelveld te creëren voor diverse culturele instellingen. Verder het redeneren van uit wat wel kan, in plaats vanuit beperkingen. Lees verder >
Labels
Cultuur
Gemeenteraad

Kleurrijke raadsschouw

Afbeelding bij bijdrage voor de website Kleurrijke raadsschouwmaandag 22 mei 2017 Op zaterdag 20 mei heeft de Griffie een raadsschouw georganiseerd en zijn vanuit de fractie van de ChristenUnie Henk van Soest, Dick Roodbeen en Tineke Bette met andere raads- en commissieleden op de fiets naar een drietal interessante locaties in Veenendaal gegaan. Lees verder >
Labels
Gemeenteraad
Werkbezoek

Het gaat niet alleen om stenen

Afbeelding bij bijdrage voor de website Het gaat niet alleen om stenenvrijdag 19 mei 2017 Donderdag 18 mei is het Raadsvoorstel Vastgoedbeleid en Accommodatiebeleid aan de orde geweest.
Wij kunnen als ChristenUnie instemmen met de wens om meer te sturen op gemeentelijk vastgoed, meervoudig gebruik, het verminderen van leegstand en het verkopen van onrendabel gemeentelijk vastgoed is in zijn algemeenheid goed. Lees verder >
Labels
Cultuur
Gemeenteraad

ChristenUnie Veenendaal kiest Engbert Stroobosscher als lijsttrekker

Engbert Stroobosscher 5 mei 201733maandag 08 mei 2017 VEENENDAAL – Engbert Stroobosscher is door de leden van de ChristenUnie in Veenendaal tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 mei gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Lees verder >
Labels
Campagne
Gemeenteraad
Verkiezingen

Kermis op zondag versus de koopzondag

Koopzondag terug op de agenda in Veenendaalzaterdag 15 april 2017 De koopzondag, een beladen onderwerp dat door een ieder in de raad en daarbuiten ook belangrijk wordt gevonden, wat je mening er ook over is. De mening van de ChristenUnie in dezen mag als bekend beschouwd worden en die wil ik hier in de raadvergadering d.d. 12 april herhalen: wij gunnen iedereen een collectieve rustdag. Dat dit sinds jaar en dag de zondag is in onze samenleving heeft te maken met het vieren van de opstandingsdag van Jezus Christus onze Heer en Heiland. In deze stille week, die overigens met deze raadsvergadering minder stil is geworden, leven we toe naar het vieren van Pasen aanstaande zondag. De zondag als collectieve rustdag is ons zeer dierbaar en daarmee zijn wij tegen winkelopening op zondag. Lees verder >
Labels
Gemeenteraad

Tineke Bette benoemd tot 1e waarnemend voorzitter van de gemeenteraad

Foto Tineke Bettezaterdag 28 januari 2017 Een eervolle taak is mij toegevallen. Op donderdagavond 26 januari 2017 ben ik gekozen en benoemd tot 1ste waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.  De waarnemend raadsvoorzitter vervangt de burgemeester tijdens de raadsvergadering bij onderwerpen die betrekking hebben op zijn portefeuille als lid van het college van burgemeester en wethouders of als de burgemeester verhinderd is de raad voor te zitten. Lees verder >
Labels
Fractie
Gemeenteraad

Goede eerste stap naar betaalbare zorg en ondersteuning

vacuum-cleaner-657719_1920maandag 28 november 2016 Donderdagavond werd in de gemeenteraad gesproken over de Wmo verordening. Dit zijn de regels en voorwaarden waar mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, aanspraak op kunnen maken. Vooraf was de brede steun voor het goedkoper maken van de zorg al duidelijk. In de aanloop naar de vergadering had het Wmo-forum, dat gebruikers van zorg in Veenendaal vertegenwoordigt, een en ander op uitstekende wijze voorgerekend aan college en raad. De kosten voor noodzakelijke hulp drukken zwaar op vooral mensen met een middeninkomen. Lees verder >
Labels
Gemeenteraad
Zorg, Welzijn & Sport

Archief > 2017

mei

april

maart

februari

januari