ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Gemeenteraad'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

De Voedselbank en Overstag zijn van grote waarde

Logo Voedselbankdonderdag 22 februari 2018 Als ChristenUnie zullen wij tijdens de raadsvergadering een amendement indienen bij het Raadsvoorstel Motie verhuur panden. Wij willen met het voorstel bewerkstelligen dat de Voedselbank en Overstag opgenomen worden in het gemeentelijk beleid. Lees verder >
Labels
Armoede
Gemeenteraad

Start verkiezingscampagne gemeenteraadsverkiezingen Veenendaal

ChristenUnie Veenendaal Campagnestart en film 10 februari 2018 - 51maandag 12 februari 2018 Zaterdag 10 februari is voor de ChristenUnie landelijk -en dus ook in Veenendaal- de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 officieel begonnen. Als ChristenUnie Veenendaal staan we altijd midden in de Veenendaalse samenleving, alleen in de periode voor de verkiezingen zijn we nog meer zichtbaar. De komende vier jaar willen we werken aan een toekomstbestendig Veenendaal voor ons en onze kinderen, een samenleving waarin iedereen meetelt en vrijheid en veiligheid voor iedereen. Lees verder >
Labels
Campagne
Gemeenteraad
Verkiezingen

Klantvriendelijke parkeertarieven

ChristenUnie Veenendaal GR18 -38woensdag 24 januari 2018 Het parkeerbeleid en de daarbij horende exploitatie is al jaren onderwerp van discussie. In de jaren voor de economische crisis zijn parkeergarages gebouwd. Door de tegenvallende verkoop van parkeerkaartjes levert dat tekorten op. Lees verder >
Labels
Gemeenteraad
Raadslid

Minder regels voor bedrijven en sportverenigingen!

ChristenUnie Veenendaal GR18 -27woensdag 03 januari 2018 Vanaf 2018 zijn er minder regels voor bedrijven op bedrijventerreinen om reclame te maken. Daarnaast krijgen sportverenigingen de kans om meer inkomsten te genereren doordat zij ook reclame mogen maken aan de openbare weg (als hun sportterrein daaraan grenst). Hiermee is tegemoetgekomen aan de wens van de gemeenteraad. Lees verder >
Labels
Gemeenteraad

Programmabegroting 2018-2021 vastgesteld

Foto Henk van Soestmaandag 30 oktober 2017 De gemeenteraad heeft op donderdag 26 oktober de Programmabegroting 2018-2021 vastgesteld. Als ChristenUnie konden wij ons prima vinden in deze begroting, omdat daarin een aantal voorstellen van ons staan die financieel waren verwerkt. Ook belangrijke zaken die we samen met andere partijen goed vonden, zijn goedgekeurd. Belangrijkste voorstellen waren misschien wel dat de huishoudelijke hulp in 2018 niet duurder wordt en dat voor een goed onderhouden en veilige openbare ruimte de komende jaren weer meer geld te besteden is. Lees verder >
Labels
Gemeenteraad

Parkeerbeleid en parkeerexploitatie

2017-07-13 Veenendaal - locatie -104maandag 02 oktober 2017 Afgelopen donderdag werd er in de raad gesproken over het parkeerbeleid en de parkeerexploitatie. Deze onderwerpen, en dan vooral het tweede, zijn de afgelopen jaren steeds onderwerp discussie geweest. Dat was dit jaar niet anders. Op het voorstel rond de parkeerexploitatie kwamen twee amendementen van de VVD. Een daarvan ging over het per minuut betalen in de gemeentelijke garages. Die hebben we mede ingediend. Lees verder >
Labels
Gemeenteraad

Het plakken is verleden tijd

Afbeelding bij bijdrage voor de website Posters plakken verleden tijddonderdag 06 juli 2017 Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn de verkiezingsborden, met daarop geplakt de verkiezingsposters, uit het straatbeeld verdwenen. Wat ons betreft is het plakken van posters voor iedereen het allerlaatst geweest ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.
Geen gezeul meer met ladders en plak-emmers om de partijposters op 21 verkiezingsborden die verspreid over Veenendaal staan, te plakken. Geen ordinaire vertoning meer op de borden vanwege posters die over elkaar heen zijn geplakt. Lees verder >
Labels
Gemeenteraad
Verkiezingen