ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Zorg, Welzijn & Sport'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Zorgen over Jeugdzorg

JBL_Raadslid_Veenendaaldinsdag 19 september 2017 Recent is bekend geworden dat n.a.v. een onderzoek door de NOS en het Binnenlands Bestuur onder 228 gemeenten, dat ruim driekwart van de gemeenten inmiddels een wachtlijst heeft voor Jeugdzorg. Dit komt omdat voor steeds meer kinderen een beroep wordt gedaan op Jeugdzorg, terwijl het geld voor dit jaar in de helft van de gemeenten al op is. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Meer bekendheid voor landelijk meldpunt loverboys

Afbeelding bij bijdrage voor de website over landelijk meldpunt loverboyswoensdag 05 juli 2017 Bij de behandeling van de kadernota 2018-2021 in de raadsvergadering van 3 juli jl. heeft de raad een motie van de ChristenUnie aangenomen om het landelijk meldpunt loverboys beter onder de aandacht te brengen bij jongeren en andere belanghebbenden. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Samen voor betaalbare zorg

Afbeelding gelddinsdag 04 juli 2017 Het tarief van schoonmaak ondersteuning voor ouderen en mensen met een beperking gaat niet omhoog. Het oorspronkelijke plan om het tarief met ingang van 2018 te verhogen naar € 15,- werd door het college van tafel gehaald. De hulp bij het doen van het huishouden blijft 10 euro per uur kosten. Ook blijft de compensatieregeling in stand, waardoor de hulp (vrijwel) gratis blijft voor mensen met een laag inkomen. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Plan van aanpak kinderarmoedebestrijding

Foto Johan Bladzaterdag 01 juli 2017 De bestrijding van kinderarmoede is iets dat voor de hele raad een aangelegen punt is. Op 22 december 2016 heeft de raad in volledigheid een motie aangenomen die het college opriep om te komen met een plan van aanpak voor de bestrijding van Kinderarmoede. Dit plan van aanpak was een bespreekpunt voor de raadsvergadering van 22 juni 2017. Lees verder >
Labels
Armoede
Zorg, Welzijn & Sport

Boter bij de vis

ChristenUnie Veenendaal maart 2017 25zaterdag 01 juli 2017 De raadsvergadering van donderdag 22 juni heeft wederom gezorgd voor een verrassing. Vrijwilligersorganisaties die op omvallen stonden trokken aan de bel en de raad mocht hen voor het tweede achtereenvolgend jaar te hulp schieten. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Extra geld voor projecten zorg en ondersteuning

pexels-photo-339620maandag 29 mei 2017 Vorig jaar nam de ChristenUnie het initiatief voor een motie waarin werd gevraagd om projecten die de positie van zorgbehoevende ouderen, jongeren, minima en mensen zonder werk. Nadat de motie unaniem werd gesteund, werd in de gemeenteraad van 22 mei gesproken over het voorstel van het college. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Afgelast

JBL_Raadslid_Veenendaalwoensdag 19 april 2017 Welke voetbalouder kent niet het moment dat je met een stuiterend kind op zaterdagmorgen klaarstaat om naar het voetbalveld te gaan en dan toch dat ene telefoontje krijgt: “Afgelast”. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Archief > 2017

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari