ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Zorg, Welzijn & Sport'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Passie voor sport

23622200_1703637873044172_8576574094288077311_nmaandag 20 november 2017 “Ondernemender en slagvaardiger” was de opdracht die SportService met de verzelfstandiging in 2011 heeft meegekregen, aldus directeur Frank Hafkamp tijdens het werkbezoek van de ChristenUnie aan SportService op 17 november 2017. Zes jaar bestaat de zelfstandige stichting SportService Veenendaal inmiddels. Een mooi moment om eens van gedachten te wisselen over sport, het verleden en de toekomst. Voor SportService zijn daarom ook Frank, Giesse, Henk, Rob, Harm-Jan, Wilco en later ook Ate aangeschoven. Een breed gezelschap dat in de startblokken staat om de zeven aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie te vertellen over hun passie voor sport en dan met name sport in Veenendaal. Lees verder >
Labels
Fractie
Werkbezoek
Zorg, Welzijn & Sport

Onze jeugd, onze zorg

pexels-photo-256658vrijdag 10 november 2017 Sinds 2015 wordt de Jeugdzorg uitgevoerd door de gemeente, na deze transitie kwam de transformatie en dat is de periode waar we nu in zitten. Soms duren veranderingen lang, zo blijkt ook uit de volgende uitspraak: “Het heeft tot 1907 geduurd voordat in alle gemeenten de klok dezelfde tijd aangaf.” Nu gaan wij ervan uit dat de transformatie van de Jeugdzorg in Veenendaal sneller zal gaan. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Het eerste IKC wordt een feit

kids-girl-pencil-drawing-159823vrijdag 29 september 2017 In de gemeenteraadsvergadering van 28 september heeft de raad unaniem ingestemd met de vorming van een Integraal KindCentrum in Veenendaal West. De scholen de Vuurvlinder en Het Mozaïek gaan in dit centrum samen met een Kinderopvangorganisatie samenwerken om voor de wijk er omheen een plaats aan te bieden voor kinderen van baby tot 12 jaar oud. Lees verder >
Labels
Onderwijs
Zorg, Welzijn & Sport

De kracht van de samenleving

Dienstbare samenlevingwoensdag 27 september 2017 ‘Daar waar de samenleving complexer en dynamischer wordt, komt er weliswaar meer druk te staan op sociale verbanden en structuren, maar doen zich ook weer nieuwe mogelijkheden voor om verantwoordelijkheid te dragen vanuit die sociale verbanden en structuren.’ Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Zorgen over Jeugdzorg

JBL_Raadslid_Veenendaaldinsdag 19 september 2017 Recent is bekend geworden dat n.a.v. een onderzoek door de NOS en het Binnenlands Bestuur onder 228 gemeenten, dat ruim driekwart van de gemeenten inmiddels een wachtlijst heeft voor Jeugdzorg. Dit komt omdat voor steeds meer kinderen een beroep wordt gedaan op Jeugdzorg, terwijl het geld voor dit jaar in de helft van de gemeenten al op is. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Meer bekendheid voor landelijk meldpunt loverboys

Afbeelding bij bijdrage voor de website over landelijk meldpunt loverboyswoensdag 05 juli 2017 Bij de behandeling van de kadernota 2018-2021 in de raadsvergadering van 3 juli jl. heeft de raad een motie van de ChristenUnie aangenomen om het landelijk meldpunt loverboys beter onder de aandacht te brengen bij jongeren en andere belanghebbenden. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Samen voor betaalbare zorg

Afbeelding gelddinsdag 04 juli 2017 Het tarief van schoonmaak ondersteuning voor ouderen en mensen met een beperking gaat niet omhoog. Het oorspronkelijke plan om het tarief met ingang van 2018 te verhogen naar € 15,- werd door het college van tafel gehaald. De hulp bij het doen van het huishouden blijft 10 euro per uur kosten. Ook blijft de compensatieregeling in stand, waardoor de hulp (vrijwel) gratis blijft voor mensen met een laag inkomen. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport