ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Verkeer & Vervoer'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

ChristenUnie wil onderzoek naar tweede aansluiting op Rondweg-Oost

Schermafdruk 2017-12-27 10.48.02maandag 15 januari 2018 Eind december 2017 stemde de gemeenteraad over door de provincie aangedragen varianten voor aanpassing van de Rondweg-Oost (N233). Alleen als de leefbaarheid voor omwonenden wordt gegarandeerd, mag de Rondweg-Oost naar de mening van de raad worden verbreed naar 2x2 rijstroken. Daarvoor is een forse extra investering nodig. In maart 2018 moet duidelijk worden of Provinciale Staten van Utrecht hieraan haar medewerking zal geven. Lees verder >
Labels
Verkeer & Vervoer
Verkiezingen

Verbreding Rondweg-oost: Niet zonder voorwaarden

Schermafdruk 2017-12-27 10.48.02woensdag 27 december 2017 In de vergadering van 21 december moest de gemeenteraad zich uitspreken over een advies aan de Provincie Utrecht over de toekomst van de Rondweg-oost (N233). Met het oog op het toenemende autoverkeer en de toekomstige uitbreiding van Veenendaal-Oost, wil de provincie de capaciteit van de weg vergroten. Het advies van de gemeente zal worden meegewogen bij het besluit dat Provinciale Staten begin 2018 neemt. Lees verder >
Labels
Verkeer & Vervoer

Basismobiliteit: openbaar vervoer voor iedereen

Logo de Vallei hopperdinsdag 04 juli 2017 Sinds dit jaar is de Regio FoodValley, waar Veenendaal deel van uit maakt, verantwoordelijk voor Basismobiliteit. Dat is aanvullend openbaar vervoer voor mensen die geen gebruik kunnen maken van de lijnbus of de trein. De regio riep de Valleihopper in het leven. Een deeltaxi die vooral wordt gebruikt door ouderen en mensen met een beperking. Maar weinig mensen weten dat iedereen – dus ook zonder beperking – gebruik kan maken van de Valleihopper. Lees verder >
Labels
Verkeer & Vervoer

Veenendaal verdient beter!

Afbeelding bij bijdrage Veenendaal verdient betervrijdag 23 juni 2017 De gemeente Veenendaal heeft als beheerder een zorgplicht. Goed onderhouden groen en veilige wegen zijn belangrijk. Het beheer van de openbare ruimte is voor de gemeente een kerntaak! Schoon, heel en veilig, daar gaat het ons om. Lees verder >
Labels
Gemeenteraad
Natuur en Milieu
Verkeer & Vervoer

ChristenUnie pleit voor de Goudvis-straat

De-Goudvis-eindvrijdag 31 maart 2017 De fractie van de ChristenUnie heeft besloten bij de eerstvolgende raadsvergadering te komen met een motie vreemd aan de orde van de dag. “Het idee voor de motie is ontstaan na het lezen van de openbare besluitenlijst van het college van B&W”, zegt fractievoorzitter Dick Roodbeen. Het college heeft namelijk een besluit genomen over de nieuw te voeren straatnamen in Veenedaal Oost. Lees verder >
Labels
Verkeer & Vervoer
Wonen & Ruimtelijke ordening

Proef met verlichting in wegdek fietskruising De Monding

Onveilig fietskruispunt De Monding en Brederodelaanwoensdag 29 maart 2017 Sinds enkele jaren vraagt de ChristenUnie aandacht voor de veiligheid van fietsers. Te vaak gebeuren er (bijna) ongelukken op plaatsen waar auto’s en fietsers elkaar kruisen. Lang werden de door omwonenden gesignaleerde problemen door de gemeente als onoplosbaar benoemd. Of men vond de oplossing te duur. Lees verder >
Labels
Verkeer & Vervoer