ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Energie'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Schriftelijke vragen over energieneutraal wonen

photovoltaic-2138992_640donderdag 12 april 2018 De gemeenteraad heeft in de afgelopen periode de startnotie 'een energieneutraal Veenendaal 2035' vastgesteld. In deze notitie zijn verschillende toekomstbeelden beschreven. Eén van die toekomstbeelden betreft 'energieneutraal wonen'. Als rol voor de gemeente wordt genoemd het beschikbaar stellen van middelen voor het realiseren van een aantal voorbeeldprojecten op het gebied van energie neutrale renovatie. Lees verder >
Labels
Energie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

De ChristenUnie pakt de hoogspanning actief op

Afbeelding bij bijdrage ChristenUnie pakt het actief opdinsdag 06 februari 2018 Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten Utrecht op 5 februari heeft de fractievoorzitter van de ChristenUnie Provinciale Staten, Arne Schaddelee tijdens het Vragenhalfuur aandacht gevraagd voor de hoogspanningslijnen die zich op grondgebied van Utrecht bevinden. Lees verder >
Labels
Energie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

Hoogspanningslijn ondergronds weer een stap dichterbij

2017-07-13 Veenendaal - locatie -57 Hoogspanningdinsdag 30 januari 2018 "De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de financiële drempel voor gemeenten niet te hoog wordt, want anders zullen kleinere gemeenten om financiële redenen zeker moeten afzien van het vervangen van de hoogspanningskabels. Maar ik kijk ook even naar een wat grotere plaats, zoals Veenendaal. Nergens in het land zijn er zo veel woningen in de nabijheid van hoogspanningskabels. Sommige masten staan zelfs in de achtertuin van mensen. Het gaat om een tracé van 5 kilometer. Je hebt het dus al snel over een bijdrage van 5 miljoen. De casus-Veenendaal illustreert dat er soms een onevenredig groot beroep wordt gedaan op gemeenten." Deze woorden sprak ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik- Faber tijdens de behandeling van de wet Voortgang Energietransitie op 25 januari. Lees verder >
Labels
Energie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid