ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Schriftelijke vragen over energieneutraal wonen

photovoltaic-2138992_640donderdag 12 april 2018 De gemeenteraad heeft in de afgelopen periode de startnotie 'een energieneutraal Veenendaal 2035' vastgesteld. In deze notitie zijn verschillende toekomstbeelden beschreven. Eén van die toekomstbeelden betreft 'energieneutraal wonen'. Als rol voor de gemeente wordt genoemd het beschikbaar stellen van middelen voor het realiseren van een aantal voorbeeldprojecten op het gebied van energie neutrale renovatie. Lees verder >
Labels
Energie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid