ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Veenendaal energieneutraal in 2035? Dan nu aan de slag!

Afbeelding Zonnepanelenmaandag 30 mei 2016 Over twintig jaar moet Veenendaal energieneutraal zijn. Dat is althans het streven, uitgesproken in de gemeentelijke startnotitie 'Een energieneutraal Veenendaal in 2035'.
De gemeente wil zich inzetten om de opwekking van duurzame energie in Veenendaal te vergroten en streeft ernaar om in 2035 evenveel duurzame energie op te wekken als er in Veenendaal gebruikt wordt.  Lees verder >
Labels
Energie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

ChristenUnie vindt dat geld voor de zorgtaken beschikbaar moet blijven voor de zorg

Afbeelding gelddonderdag 26 mei 2016 De gemeente Veenendaal heeft veel geld dat bedoeld is voor de zorg in 2015 niet besteed. Er bleef 5,2 miljoen euro op de plank liggen. Dat blijkt uit de jaarcijfers die onlangs zijn gepubliceerd. 3 Miljoen daarvan gaat in een reserve ‘sociaal domein’ voor toekomstige onvoorziene extra zorguitgaven. De ChristenUnie vindt dat ook de resterende 2,2 miljoen voor de zorg behouden moet blijven en niet in de algemene reserve mag verdwijnen. Lees verder >
Labels
Fractie
Zorg, Welzijn & Sport

ChristenUnie en SGP Veenendaal roepen burgers op hun stem te laten horen!

IMG_3752[1]maandag 23 mei 2016 In Veenendaal staat helaas de zondagsopenstelling van winkels weer op de agenda. Op een voor de ChristenUnie en SGP onbegrijpelijke en onverantwoorde wijze is in de gemeenteraadsvergadering van april jl. een amendement ingediend en aangenomen wat het college van B&W oproept om een gewijzigde winkeltijdenverordening voor te bereiden ter behandeling in de gemeenteraadsvergadering van juni 2016. Lees verder >
Labels
Fractie

Afsluiting Nieuweweg-Noord stap dichterbij

Spoorwegovergang Nieuweweg-Noordwoensdag 18 mei 2016 In de raadsvergadering van 26 mei neemt de raad een besluit over het bestemmingsplan spoorwegonderdoorgangen Nieuweweg Noord -Voorpoort. Essentie is een onderdoorgang voor autoverkeer van de spoorlijn ter hoogte van het bedrijventerrein De Batterijen.
Op de Nieuweweg-Noord komt een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Lees verder >
Labels
Verkeer & Vervoer

Zakgeldproject zwerfafval

Zakgeldproject-nr.3-1woensdag 11 mei 2016 In juli 2015 is door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin gevraagd is om extra activiteiten op te zetten voor het opruimen van zwerfafval. Voorgesteld werd dit te doen samen met scholen en instellingen zodat zij 'zakgeld' kunnen verdienen met het schoonhouden van Veenendaal. Lees verder >
Labels
Milieu
Natuur en Milieu
Onderwijs

Een bijzondere wandeling

Begraafplaats 4 mei 2016maandag 09 mei 2016 Anne Bosma *15-08-1920 †14-05-1940
Anne was dienstplichtig soldaat bij de Staf van het 4e Grensbataljon van de Koninklijke Landmacht en is gesneuveld op de Oirschotseweg te Moergestel. Hij woonde aan de Mulderslaan te Gelders Veenendaal. Lees verder >
Labels

ChristenUnie Veenendaal vraagt aandacht voor jeugdinstellingen

Foto Johan Bladmaandag 02 mei 2016 Op 28 april jongstleden kwam het bericht naar buiten dat Intermetzo, één van de in FoodValley verband gecontracteerde jeugdinstellingen, op de rand van faillissement staat. Als mogelijke oorzaak wordt genoemd de achterstallige betalingen van met name gemeenten. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Archief > 2016

mei

april

maart

februari

januari