Start

RSS icon linking to RSS overview

We wachten met spanning af

Foto Tineke Bettewoensdag 27 mei 2015 16:44 Tijdens de behandeling van de Businesscase verkabeling hoogspanningslijnen hebben bestuursleden van Platform Hoogspan en veel betrokken burgers op de publieke tribune de discussies ingespannen ... lees verder
Labels

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W over gevaarlijke verkeerssituatie fietskruispunt De Monding en Brederodelaan

Afbeelding bij tekstbijdrage ChristenUnie stelt vragen aan het collegedinsdag 26 mei 2015 16:40 In de afgelopen jaren hebben er op het fietskruispunt van De Monding met de Brederodelaan al vele fietsongelukken, soms zeer ernstige, met lichamelijke verwondingen en materiële schade ... lees verder
Labels

Investeer WMO-geld in de samenleving

Foto Arjan Koertsdinsdag 26 mei 2015 05:48 Bij monde van raadslid Arjan Koerts, heeft de ChristenUnie in Veenendaal woensdagavond 20 mei in de raadscommissievergadering gepleit voor investeringen in de samenleving door middel van een 'Maatschappelijk investeringsfonds'. Op de agenda stonden scenario's voor nieuw beleid vanaf 2016 in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hierin ontbrak volgens de ChristenUnie een visie op zorg voor kwetsbare Veenendalers. Het bleek slechts een prioriteitenlijstje van verdere bezuinigingen. lees verder
Labels

Schriftelijke vragen aan het college vanwege asbest pand Schoolstraat

Foto Arjan Koertszaterdag 09 mei 2015 17:22 Tijdens de raadscommissievergadering van 16 april jl. heeft wethouder Beckerman meegedeeld dat het college tot maximaal 500.000 Euro beschikbaar stelt voor asbestsanering voor een pand aan de ... lees verder
Labels

Uitnodiging ALV ChristenUnie Veenendaal

dinsdag 28 april 2015 14:22 Geachte leden,

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de ledenvergadering op DV. 8 juni 2015 om 20:00 uur in de Basiliek, te Veenendaal. We willen dan de jaarstukken 2014 vaststellen en uiteraard stilstaan bij de politieke actualiteit. Tevens vraagt het bestuur u mee te denken over ons standpunt inzake de grondslagwijziging van de ChristenUnie. Ik hoop u op 8 juni te ontmoeten!

Namens het bestuur,
Joas Duister
Voorzitter Kiesvereniging Veenendaal/Renswoude lees verder
Labels

Archief

Archief > 2015

mei

april

maart

februari

januari