ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie stelt vragen over aanpassing Rondweg-oost (N233)

Afbeelding bij tekstbijdrage betreft Rondweg-Oostvrijdag 28 augustus 2015 Als ChristenUnie hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college over de plannen voor aanpassingen aan de Rondweg-Oost (N233). De ChristenUnie vraagt zich af of de belangen van omwonenden wel voldoende worden meegewogen en of er serieus is gekeken naar alternatieven. Lees verder >
Labels

Koopzondag in Veenendaal?

9112507763_bcf65c918b_ovrijdag 21 augustus 2015 De discussie rondom de koopzondag houdt de gemoederen in Veenendaal opnieuw aardig bezig. Ditmaal omdat de PvdA fractie een voorstel in de raad zal brengen voor de mogelijkheid tot het openen van de supermarkten op zondag. Aanvullend overweegt Lokaal Veenendaal een amendement in te dienen tot openstelling van alle winkels op zondag. Lees verder >
Labels

Met respect

Foto Tineke Bettedonderdag 09 juli 2015 Tijdens de behandeling van de Kadernota 2016-2019 op 6 juli 2015 heb ik namens de ChristenUnie een motie ingediend t.b.v. een monument op de Algemene begraafplaats De Munnikenhof. Lees verder >
Labels

Algemene beschouwingen 2016-2019

Foto Engbert Stroobosschermaandag 06 juli 2015 Meneer de Voorzitter,
Vandaag spreken wij over de Kadernota. De eerste sinds het aantreden van dit college. Of het daar nou aan ligt weet ik niet maar de kaders van deze nota, zo constateren wij, zijn nogal in beweging. Een maand geleden werden bij de Bestuursrapportage nog behoorlijke overschotten verwacht. Het college gaat in de voorliggende nota nog uit van positieve resultaten. Inmiddels weten wij beter en wordt er voor 2017 een tekort verwacht van 1 miljoen euro oplopend naar circa 2 miljoen in 2019. Lees verder >
Labels

Kaders in de nota nog in beweging?

Foto Engbert Stroobosscherzaterdag 04 juli 2015 Het college biedt de gemeenteraad een kadernota aan die nog niet compleet is. Direct na ontvangst op 26 mei blijkt deze namelijk alweer ingehaald door de meicirculaire van het Rijk. Zo werd voor de komende jaren door het college in de ‘Kadernota 2016-2019’ nog uitgegaan van nagenoeg positieve resultaten. Voor 2017 wordt op basis van de actuele gegevens echter nu een tekort verwacht van 1 miljoen dat zelfs oploopt naar 2 miljoen in 2019. Lees verder >
Labels