ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie wil meer kwaliteit op straat en in de berm

afbeelding bij bijdrage Fractie ChristenUnie wil meer kwaliteitmaandag 11 juli 2016 Meer kwaliteit op straat en in de berm

In de afgelopen jaren is er fors bezuinigd op de beheerkwaliteit van de Openbare Ruimte.
De achteruitgang in kwaliteitsniveau is op alle fronten zichtbaar. Het weer op orde brengen van het verminderde onderhoud aan wegen en groenvoorziening zal op den duur meer geld kosten. Als ChristenUnie willen we kwaliteit, goedkoop is immers duurkoop. Lees verder >
Labels
Natuur en Milieu

Tarief voor schoonmaakondersteuning blijft gelijk

Afbeelding bij bijdrage voor de website betreft schoonmaakondersteuningmaandag 11 juli 2016 Samen met andere partijen heeft de ChristenUnie ervoor gepleit dat het tarief voor schoonmaakondersteuning volgend jaar niet zal stijgen. Een daartoe ingediend amendement werd unaniem gesteund. Ouderen en gehandicapten die hulp nodig hebben bij het schoonhouden van hun woning of de was, kunnen deze hulp ook in 2017 blijven afnemen tegen € 10 per uur. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Eindelijke verbetering van fietsersveiligheid

Onveilig fietskruispunt De Monding en Brederodelaanvrijdag 08 juli 2016 Twee moties van de ChristenUnie over veiligheid voor fietsers werden onlangs breed gesteund tijdens de behandeling van de Kadernota. Een motie betrof een oproep aan het college om de mogelijkheid te onderzoeken van het plaatsen ‘geleide verlichting’ in het wegdek bij fietskruisingen. Lees verder >
Labels
Verkeer & Vervoer

Cultuur in de gemeenteraad

Cultuurplein Veenendaalvrijdag 08 juli 2016 Als ChristenUnie hebben wij onlangs werkbezoeken gebracht aan de culturele instellingen Creative Arts School Elevate, de Bibliotheek, Volksuniversiteit, De Lampegiet, en muziekschool De Muzen. Die gesprekken waren inspirerend en we hebben veel informatie opgehaald. Goed om te zien en te horen dat Cultuur verbindt en mensen, letterlijk en figuurlijk, in beweging brengt. Lees verder >
Labels
Cultuur

Knappe financiële prestatie

Foto Andre Groenewegendinsdag 05 juli 2016 Ziekteverzuim ruim 4 % onder landelijk gemiddelde

Het mag duidelijk zijn: IW4 heeft over het jaar 2015 weer goed gepresteerd. En dat in een krimpende sociale werkvoorzieningsmarkt. Waar financiële voorspellingen over 2015 een negatief beeld lieten zien, presteerde IW4 boven verwachting. Een mooie plus van ruim 200.000 euro. Daar kun je mee thuis komen. Lees verder >
Labels
Sociale Zaken
Werkgelegenheid

Algemene Beschouwingen bij de Kadernota 2017-2020

Engbert_Newmaandag 04 juli 2016 Op 4 juli heeft fractievoorzitter Engbert Stroobosscher, namens de fractie van de ChristenUnie, tijdens de behandeling van de Kadernota 2017-2020 zijn Algemene Beschouwingen uitgesproken: Lees verder >
Labels
Financiën
Gemeenteraad

Investeren in fietspaden

Onveilig fietskruispunt De Monding en Brederodelaanmaandag 04 juli 2016 Veenendaal is een echte fietsstad met een uitgebreid netwerk van (snel)fietsroutes. Er wordt – met provinciale subsidie – geïnvesteerd in meer en snellere verbindingen. Daarbij verdient ook de veiligheid van fietsers en andere verkeersdeelnemers voortdurende aandacht. De ChristenUnie komt met voorstellen om de veiligheid en kwaliteit van fietspaden te verbeteren. Lees verder >
Labels
Verkeer & Vervoer

Archief > 2016

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari