ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie Veenendaal trakteert

2017-01-06 Nieuwjaarsactie Bruineplein Veenendaal1vrijdag 13 januari 2017 De fractie en het bestuur van de ChristenUnie Veenendaal hebben tijdens de koude dagen bezoekers van het Bruïneplein en De Markt getrakteerd op een heerlijke, warme beker chocomel. Lees verder >
Labels

Nieuwjaarsactie

Veenendaal centrum CU nieuwjaarsactie 2016 - 9vrijdag 23 december 2016 Als ChristenUnie Veenendaal wensen wij u een gezegend 2017 toe.
Wij doen dat graag op een persoonlijke manier. Tijdens de eerste vrijdag en zaterdag van het nieuwe jaar is de ChristenUnie Veenendaal te vinden op de markt. Dit is inmiddels een traditie geworden. Lees verder >
Labels

Politieke ontwikkelingen december 2016

Fractie-2016vrijdag 23 december 2016 De laatste maanden van 2016 waren in politiek Veenendaal roerig te noemen. De ChristenUnie heeft in de afgelopen weken vele extra uren gemaakt om zo snel, maar vooral zo goed mogelijk te komen tot een nieuwe coalitie. En met succes. Donderdagavond 22 december is Engbert Stroobosscher als nieuwe wethouder namens de ChristernUnie benoemd door de gemeenteraad. In een nieuwe taakverdeling en met nieuwe werkafspraken zal hij samen met de vier andere partijen Veenendaal gaan besturen. De bestaande afspraken uit het raadsprogramma 2014-2018 en de preambule zullen gehandhaafd blijven. De verdeling van de portefeuilles zal vandaag vastgesteld worden. Wij wensen Engbert, als nieuwe wethouder, en de andere leden van het college van B&W alle wijsheid en Gods zegen toe. Lees verder >
Labels

Syntus belooft verbetering

IMG_1819donderdag 22 december 2016 De ChristenUnie maakt zich sterk voor goed openbaar vervoer voor iedereen. Met de komst van Syntus als nieuwe busvervoerder in de provincie Utrecht zou het OV in Veenendaal en omgeving er op vooruit gaan, ook voor mensen die wat minder makkelijk ter been zijn. Dat is wat raadslid Arjan Koerts wilde laten zien in het bijzijn van de camera van RTV Utrecht. Lees verder >
Labels
Verkeer & Vervoer

Gratis parkeren werkt

gratis-parkeren-vierkantwoensdag 21 december 2016 Op voorstel van de ChristenUnie, SGP, CDA en de SP is een jaar geleden gestart met de proef gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages. Aanleiding was het stimuleren van het aantal bezoekers teneinde de winkelleegstand in ons winkelcentrum te keren. Een proef van een jaar, omdat niet bekend was of het zou werken. Lees verder >
Labels
Verkeer & Vervoer

Beoogde coalitiepartijen Veenendaal kiezen voor stabiliteit en continuïteit

Witte rookzaterdag 10 december 2016 De beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, D66, VVD en CDA zijn het met elkaar eens dat het raadsprogramma en de preambule het uitgangspunt blijven voor de periode tot aan de verkiezingen van maart 2018. De partijen hebben een aantal thema’s besproken die belangrijk zijn voor Veenendaal. Lees verder >
Labels
College

Engbert Stroobosscher kandidaat wethouder

Engbert_Newwoensdag 30 november 2016 De vijf beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, D66, VVD en CDA hebben hun kandidaat wethouders bekend. De kandidaten zijn Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Marco Verloop (SGP), Nermina Kundic (D66), Arianne Hollander (VVD) en Marieke Overduin-Biesma (CDA). Lees verder >
Labels
College