ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie Veenendaal vraagt aandacht voor jeugdinstellingen

Foto Johan Bladmaandag 02 mei 2016 Op 28 april jongstleden kwam het bericht naar buiten dat Intermetzo, één van de in FoodValley verband gecontracteerde jeugdinstellingen, op de rand van faillissement staat. Als mogelijke oorzaak wordt genoemd de achterstallige betalingen van met name gemeenten. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Koopzondag weer op de politieke agenda in Veenendaal

Koopzondag terug op de agenda in Veenendaaldonderdag 28 april 2016 Lokaal Veenendaal heeft donderdagavond een amendement ingediend voor de invoering van een koopzondag in Veenendaal. Dit amendement is met 16 stemmen voor en 14 tegen aanvaard. ChristenUnie, SGP, CDA en SP stemden tegen.

Vooraf was niet bekend dat er bij de behandeling van het initiatiefvoorstel van de VVD, CDA en SGP “Winkelstad Veenendaal economisch vitaal”, ook een amendement op tafel zou komen om de koopzondag in te voeren.
Het initiatiefvoorstel was op de agenda geplaatst in het kader van 'Pimp ​het winkelcentrum' om het centrum van Veenendaal te verlevendigen en te versterken. Lees verder >
Labels
Gemeenteraad

Herijking is geen optie

Cultuurplein Veenendaalmaandag 25 april 2016 De fractie van de ChristenUnie is teleurgesteld voor wat betreft de inhoud van het consultatiestuk Herijkingsnotitie Cultuurbeleid 2017-2020 zoals behandeld in de raadscommissievergadering op 19 april.
Het college heeft alleen een drietal speerpunten genoemd zoals een nieuwe impuls voor verlevendiging van het centrum, cultuureducatie op basisscholen en het museum. Daarnaast besparingsopties, zoals marktwerking, verhoging inkomsten en snijden in het cultuuraanbod. De ChristenUnie kan zich niet vinden in deze besparingsvoorstellen. Want de voorgestelde commerciële marktwerking en cultuur verhouden zich niet met elkaar, het zoeken naar medehuurders is gelet op de grote concurentie niet haalbaar en afstoten van cultuuraanbod zorgt ervoor dat er gebouwen leeg komen te staan.
Samenwerking van de culturele instellingen in de clustering van de Lerende Stad, Inoverende Stad en de Stad als Podium is volgens ons wel denkbaar en uitvoerbaar. Lees verder >
Labels
Cultuur
Gemeenteraad

Vrijwilligerswerk via Veens

20160422_172343maandag 25 april 2016 "Zonder vrijwilligerswerk wordt de zorg onbetaalbaar en kunnen inwoners nog afhankelijker worden van zorg- en welzijnsorganisaties." Dit staat te lezen in het plan van aanpak voor Uren voor Buren. Nu is deze claim discutabel, omdat zij het gebrek aan vrijwilligerswerk daarmee aanwijst als oorzaak voor het onbetaalbaar worden van de zorg. Vrijwilligerswerk is tenslotte liefdewerk, meer dan alleen maar zorg en al jaren een belangrijk deel van onze samenleving, van onze participatiemaatschappij. We kunnen daarnaast zeggen dat Veens vrijwilligers een belangrijk onderdeel wil zijn binnen het vrijwilligerswerk in Veenendaal. Dat nog niet elke hulpvraag of aanbod van vrijwilligers Veens weet te bereiken brengt ook voor Sonja van Beek een uitdaging met zich mee. Met een aanbod van ongeveer 200 vrijwilligers proberen zij zo'n 638 hulpvragen te beantwoorden. Lees verder >
Labels
Fractie
Schuldhulp
Werkbezoek
Zorg, Welzijn & Sport

Een factor van betekenis

Afbeelding bij bijdrage werkbezoek Volksuniversiteitmaandag 18 april 2016 Op woensdagmiddag 13 april hebben de fractieleden Dick Roodbeen, Jos van den Berg, Tineke Bette, Peter van Veluw en Henk van Soest een werkbezoek gebracht aan de Volksuniversiteit. We hebben in een van de zalen van het Spectrum het gesprek gevoerd met de heren Wytze Woudsma, directeur en Albert van Kooten, bestuurslid van de Volksuniversiteit. Lees verder >
Labels
Fractie
Werkbezoek

Verslag thema-avond De rol van de kerken in het sociaal domein

Veenendaal CU kerkenonderzoek 2016 - 25vrijdag 08 april 2016 Het bestuur en de fractie van de ChristenUnie Veenendaal kijken met dankbaarheid terug op de op 6 april gehouden thema-avond over de rol van kerken in het sociaal domein. De avond werd bezocht door zo'n honderd belangstellende uit de politiek, van de kerken en van zorginstellingen. Lees verder >
Labels
Debat

Je moet de bal in de vrije ruimte durven spelen

foosball-table-189843_960_720donderdag 07 april 2016 "Sport is meer dan bewegen." Zo heet het nieuwe beleidskader voor de sport dat op 31 maart is aangenomen. Een beleidskader op hoofdlijnen, een beleidskader dat duidelijk verdergaat op de reeds ingeslagen weg. Dat is dan ook een belangrijke reden om dit beleidskader te kunnen steunen. Het sportbeleid heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met de nodige bezuinigingen, toch heeft één partij in Veenendaal zich niet alleen een betrouwbare partner van de gemeente getoond, maar ook van de sporters en hun verenigingen. Dat is SportService Veenendaal. De ChristenUnie is dan ook van mening dat de uitvoering van het beleid in goede handen is bij SportService Veenendaal. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Archief > 2016

mei

april

maart

februari

januari