Start

RSS icon linking to RSS overview

Jeugd, onze zorg

JBL_Raadslid_Veenendaalwoensdag 25 maart 2015 13:08 Op donderdag 19 maart heeft de Veense raad een motie van de ChristenUnie, SP, PvdA en Groen Links verworpen. In de motie werd opgeroepen om de inning van de ouderbijdrage op te schorten. In ieder geval zolang het onderzoek van de staatssecretaris naar de ouderbijdrage nog loopt. lees verder
Labels

Precariobelasting op leidingnetwerken , geen geld laten liggen!

Dick_Nieuwmaandag 23 maart 2015 10:00 In de raadsvergadering van jl 19 maart is een voorstel (amendement) van de ChristenUnie, mede ingediend door D66, SP en GroenLinks, om belasting te gaan heffen op de leidingen die in Veenendaal in en boven de grond lopen. Volgens schatting van een extern bureau zijn dat zo’ 900 km. Het voorstel is door de raad met een krappe meerderheid, de indieners samen met de PvdA, aangenomen zodat vanaf 1 juli 2015 aan enkele netwerkbeheerders de aanslag kan worden verzonden. lees verder
Labels

Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen, uw stem en uw steun!

Foto ChristenUnie kandidaten Staten Utrechtmaandag 23 maart 2015 07:21 In Veenendaal zijn 4402 stemmen uitgebracht op de ChristenUnie. Daarmee is de ChristenUnie bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, met 17,7 procent van de stemmen, de grootste partij geworden in Veenendaal. lees verder
Labels

Hopelijk laat Veenendaal geen miljoenen liggen

Dick_Nieuwwoensdag 18 maart 2015 08:00 Het is al jarenlang mogelijk om bij energiebedrijven (precario)belasting te heffen op onder- en bovengrondse kabels en leidingen. Ruim 80 gemeenten heffen deze belasting en halen jaarlijks totaal ... lees verder
Labels

De ChristenUnie in het waterschapsbestuur

Engbert_Newmaandag 09 maart 2015 05:30 Waarom doet een politieke partij mee aan de waterschapsverkiezingen? En waarom zou de ChristenUnie van toegevoegde waarde zijn in het bestuur van het Waterschap? Als christelijke partij zijn we ons zeer bewust van onze scheppingsopdracht en zoeken dan ook continu naar een evenwichtig en duurzaam beleid wat de belangen van de ‘landbouw’, ‘economie’ en ‘natuur en milieu’ recht doet. Hierbij kijken we zorgvuldig naar de opbrengsten en kosten en investeren we in toekomstbestendig beheer zodat we onze waardevolle omgeving met vertrouwen kunnen doorgeven aan volgende generaties. lees verder
Labels

Archief