ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Nieuw schaduwraadslid: Sanny Brunekreeft

Sannydonderdag 22 september 2016 Mijn naam is Sanny Brunekreeft. Ik ben heel gelukkig getrouwd met Bert en wij zijn de ouders van Femke (1999), Tim (2003) en Jelmer (2007). Ik ben opgegroeid in Ederveen en sinds 19 jaar woon ik met veel plezier in Veenendaal. Mijn roots liggen in een echt ondernemersgezin, waar ik als oudste van 6 kinderen de handen met regelmaat uit de mouwen moest steken. Ik heb HBO personeel en arbeid gestudeerd en in 2015 heb ik een master afgerond. Daarnaast heb ik mij ook altijd ingezet voor meer maatschappelijke zaken - zoals bijvoorbeeld de MR van de basisschool - omdat ik het belangrijk vind om mijn talenten ook belangeloos in te zetten en een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Lees verder >
Labels
Gemeenteraad
Raadslid

Zorg en ondersteuning weer voor iedereen betaalbaar

Afbeelding bij tekstbijdrage over Blijversleningdonderdag 22 september 2016 De eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning (WMO) is voor veel mensen een probleem. Sommigen zien vanwege de kosten zelfs af van noodzakelijke hulp, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Mede op ons verzoek zijn in de Raad scenario’s besproken om de eigen bijdrage te verlagen. Er is vorig jaar voldoende zorgbudget overgebleven om de eigen bijdrage nu te verlagen. Het college stelt voor dit alleen te doen voor midden- en hoge inkomens. Wij vinden dit onvoldoende en niet evenwichtig. Zo is er wat ons betreft te weinig aandacht voor het voorkomen van stapeling van zorgkosten. Dit is vooral een probleem voor minima en voor mensen die, als gevolg van ziekte, plotseling minder te besteden hebben. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Gemeentearchief midden in Veenendaalse samenleving

Foto werkbezoek aan het Gemeentearchief september 2016maandag 19 september 2016 Ergens diep onder in het gemeentehuis, waar daglicht door een soort bovenlichter het mogelijk maakt een krap bemeten hok arbotechnisch kantoor te noemen, zetelt het Gemeentearchief Veenendaal. Een pijpenlaatje. Twee werkplekken en wat aflegtafels om dossiers te bestuderen, vormen het interieur van het domein van gemeentearchivaris Gert Groenleer en zijn medewerker Janneke van den Berg. Lees verder >
Labels
Fractie
Werkbezoek

ChristenUnie wil meer kwaliteit op straat en in de berm

afbeelding bij bijdrage Fractie ChristenUnie wil meer kwaliteitmaandag 11 juli 2016 Meer kwaliteit op straat en in de berm

In de afgelopen jaren is er fors bezuinigd op de beheerkwaliteit van de Openbare Ruimte.
De achteruitgang in kwaliteitsniveau is op alle fronten zichtbaar. Het weer op orde brengen van het verminderde onderhoud aan wegen en groenvoorziening zal op den duur meer geld kosten. Als ChristenUnie willen we kwaliteit, goedkoop is immers duurkoop. Lees verder >
Labels
Natuur en Milieu

Tarief voor schoonmaakondersteuning blijft gelijk

Afbeelding bij bijdrage voor de website betreft schoonmaakondersteuningmaandag 11 juli 2016 Samen met andere partijen heeft de ChristenUnie ervoor gepleit dat het tarief voor schoonmaakondersteuning volgend jaar niet zal stijgen. Een daartoe ingediend amendement werd unaniem gesteund. Ouderen en gehandicapten die hulp nodig hebben bij het schoonhouden van hun woning of de was, kunnen deze hulp ook in 2017 blijven afnemen tegen € 10 per uur. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Eindelijke verbetering van fietsersveiligheid

Onveilig fietskruispunt De Monding en Brederodelaanvrijdag 08 juli 2016 Twee moties van de ChristenUnie over veiligheid voor fietsers werden onlangs breed gesteund tijdens de behandeling van de Kadernota. Een motie betrof een oproep aan het college om de mogelijkheid te onderzoeken van het plaatsen ‘geleide verlichting’ in het wegdek bij fietskruisingen. Lees verder >
Labels
Verkeer & Vervoer

Cultuur in de gemeenteraad

Cultuurplein Veenendaalvrijdag 08 juli 2016 Als ChristenUnie hebben wij onlangs werkbezoeken gebracht aan de culturele instellingen Creative Arts School Elevate, de Bibliotheek, Volksuniversiteit, De Lampegiet, en muziekschool De Muzen. Die gesprekken waren inspirerend en we hebben veel informatie opgehaald. Goed om te zien en te horen dat Cultuur verbindt en mensen, letterlijk en figuurlijk, in beweging brengt. Lees verder >
Labels
Cultuur

Archief > 2016

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari