Start

RSS icon linking to RSS overview

Europa begint om de hoek

20150415_135323donderdag 23 april 2015 17:07 Voor sommigen kwamen de herinneringen aan een schoolreisje naar boven. Negen leden van de ChristenUnie-fractie in een bus naar Brussel. Op weg aar het Europees Parlement voor een ontmoeting met "onze" fractie in Europa. Na een mooie toeristische route door België, kwamen we, enigszins vertraagd, aan bij het Europees Parlement. De ontvangst door Peter van Dalen en zijn medewerkers en met name de presentatie die volgde maakte de vertraging meer dan goed. We spraken over de houding van de ChristenUnie met betrekking tot Europa. Positief kritisch, dat was ook niet anders te verwachten met de verkiezingsslogan "samenwerken Ja, superstaat Nee". We kregen een uitleg over de economische mogelijkheden van Nederland binnen de Europese Unie. Peter gaf aan hoe hij omgaat met de portefeuille voor de binnenscheepvaart en visserij. Uiteraard kwam ook nog even de Grexit en het ChristenUnie rapport daarover ter sprake. Want is wat goed is voor Griekenland, ook goed voor Europa en goed voor Nederland? lees verder
Labels

Kapvergunning vijf keer duurder?

Henk van Soestwoensdag 22 april 2015 12:01 De kosten voor vergunningen in de ruimtelijke sfeer zoals bouwvergunningen en kapvergunningen worden helemaal bij de aanvragers in rekening gebracht. Alle gemeentelijke kosten worden meegerekend. ... lees verder
Labels

ChristenUnie: kosten ondergronds stroomnetwerk eerlijk verdelen

Afbeelding t.b.v. website Bijdrage betreftHoogspanninglijnen Veenendaalzaterdag 18 april 2015 20:53 Voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen heeft ChristenUnie Veenendaal zich altijd ingespannen. Minister Kamp wil hoogspanningslijnen in de buurt van woningen onder de grond aanleggen. Dat juichen wij van harte toe. Alleen moeten er nog veel stappen gemaakt worden, wil dit voor Veenendaal ook realiteit worden. lees verder
Labels

Stille week en kermis in Veenendaal

Engbert_Newdonderdag 02 april 2015 09:46 Als ChristenUnie waren wij onaangenaam verrast door de aankondiging op de Gemeentepagina in de Veenendaalse Krant d.d. 25 maart, dat het college een vergunning had verleend voor het houden van een kermis in de periode van 27 maart tot en met 6 april 2015. lees verder
Labels

Jeugd, onze zorg

JBL_Raadslid_Veenendaalwoensdag 25 maart 2015 13:08 Op donderdag 19 maart heeft de Veense raad een motie van de ChristenUnie, SP, PvdA en Groen Links verworpen. In de motie werd opgeroepen om de inning van de ouderbijdrage op te schorten. In ieder geval zolang het onderzoek van de staatssecretaris naar de ouderbijdrage nog loopt. lees verder
Labels

Archief