ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie Veenendaal krijgt berichten dat PGB ontraden wordt

Foto Johan Bladdonderdag 30 juni 2016 Binnen het sociaal domein is er meerdere keren gesproken over het bieden van maatwerk. Een van de mogelijkheden voor het bieden van maatwerk is de PGB. Door gebruik te maken van deze variant, waarin de keuzevrijheid van de budgethouder voorop staat, kan de zorg zelfs goedkoper geregeld worden en is er sprake van directe marktwerking. De laatste tijd bereiken ons echter steeds meer berichten dat een PGB ontraden wordt. Lees verder >
Labels
College
Zorg, Welzijn & Sport

Is dit de nieuwe bestuursstijl in Veenendaal?

Foto Engbert Stroobosscherwoensdag 29 juni 2016 Voor de raadsvergadering van 23 juni had D66, gesteund door andere partijen, een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd om op 11 oktober de regenboogvlag te hijsen op het gemeentehuis in Veenendaal. Het college, waar D66 deel van uit maakt, had eerder te kennen gegeven dit niet te doen. Lees verder >
Labels
College
Gemeenteraad

Moskee verhuist naar Pionierkwartier

Afbeelding voor bijdrage Pionierkwartierdinsdag 28 juni 2016 De moskee op de Heuvel gaat verhuizen naar nieuwbouw in het Pionierkwartier, naast het gebouw Rozenbottel aan de Nijverheidslaan. Daarmee komt een einde aan het gebruik van de moskee aan de Heuvel. Maar ook een einde aan de parkeeroverlast die daar soms was.
Ik denk een verbetering voor de woonomgeving aldaar. Lees verder >
Labels
Wonen & Ruimtelijke ordening

Koopzondag

Koopzondag terug op de agenda in Veenendaalvrijdag 24 juni 2016 Plotseling stond de koopzondag weer op de politieke agenda. Op zich niet vreemd want het fenomeen koopzondag zal, gezien de drang van een aantal politieke partijen dit ooit eens te realiseren, onderwerp van gesprek blijven. De samenleving: -winkeliers, werknemers en de klanten-, is overigens op dit onderwerp in Veenendaal net als de politiek nog steeds diep verdeeld. Van de winkeliers wil 42% open op zondag, van de werknemers wil slechts 18% op zondag werken. Lees verder >
Labels

Groen Gelovig

groengelovig2donderdag 23 juni 2016 Op 3 juni werd in de Jacobikerk in Utrecht een evenement georganiseerd: “GroenGelovig: christenen in beweging voor de schepping”. De dag werd georganiseerd door de ChristenUnie, Kerk in Actie, A Rocha en diverse andere christelijke organisaties. Lees verder >
Labels
Natuur en Milieu

Werkbezoek muziekschool De Muzen

Afbeelding werkbezoek muziekschool De Muzenmaandag 20 juni 2016 We hebben de culturele smaak te pakken. Op 17 juni is de fractie van de ChristenUnie weer op bezoek gegaan, nu naar muziekschool De Muzen. De fractieleden Tineke Bette, Johan Blad, André Groenewegen, Dick Roodbeen en Peter van Veluw werden hartelijk ontvangen door Kees Kloet (voorzitter bestuur) en Alexander Plooij (directeur muziekschool). Lees verder >
Labels
Cultuur
Werkbezoek

Werkezoek theater De Lampegiet

Afbeelding werkbezoek theater De Lampegietmaandag 20 juni 2016 Op 15 juni j.l. heeft een delegatie van de ChristenUnie bestaande uit Tineke Bette, Dick Roodbeen, Jos van de Berg en Peter van Veluw een werkbezoek gebracht bij theater De Lampegiet. We werden hartelijk ontvangen door de directeur van De Lampegiet, Marc Schultheis. De reden van het bezoek is de Herijking van de Cultuurnota en de aankondiging van de opstelling van een nieuwe Cultuurnota. De Christenunie wil graag de mening van de culturele instellingen horen om straks tot een goede oordeelsvorming te komen. Lees verder >
Labels
Cultuur
Werkbezoek

Archief > 2016

juni

mei

april

maart

februari

januari